POLITYKA PRYWATNOŚCI

ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest właściciel strony. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w czasie rejestracji w serwisie oraz udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
 2. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwości ich edytowania.
 3. Użytkownik dokonuje samodzielnie zmian w formularzu lub wysyła prośbę o zmianę na adres e-mail: kontakt@dropik.pl
 4. Podanie danych osobowych podczas rejestracji nie jest obowiązkowe, lecz niezbędne, by użytkownik mógł korzystać z pełnych możliwości jakie oferuje strona.
 5. W ramach strony jej właściciel przetwarza następujące dane: login oraz adres e-mail
 6. W przypadku zgłoszenia reklamacji przez użytkownika przetwarzane są dodatkowo imię i nazwisko.
 7. Przetwarzany jest również adres IP.
 8. W przypadku uzyskania zgody od użytkownika i wedle jego zasad, jego dane osobowe mogą zostać przetwarzane przez inne podmioty niż właściciel.
 9. Właściciel oświadcza, że zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych i przetwarzanych danych osobowych, stosując środki niezbędne do zapewnienia im bezpieczeństwa.
 10. Właściciel strony jest uprawniony do ujawnienia przechowywanych danych osobowych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 11. Właściciel informuje, że w trakcie korzystania z usług oferowanych przez serwis zbierane są i wykorzystywane dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów użytkowników zawierają: numer IP, nazwę sieciową komputera (host), dostawcę internetu, informacje o przeglądarce, czas spędzony na stronie serwisu oraz informacje o stronach, które są otwierane. Właściciel zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych.
 12. Właściciel informuje, że każdy plik przesłany plik do strony zapisywany jest z dodatkowymi informacjami, umożliwiającymi w ten sposób identyfikację użytkownika.
 13. Serwis wykorzystuje cookies, w których znajdują się informacje potrzebne do funkcjonowania strony, w szczególności procesu akceptacji. Za pomocą tych plików nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 14. Pliki cookies wykorzystywane są do lepszego funkcjonowania serwisu specjalnie dla użytkowników poprzez dopasowanie go do jego wymogów, między innymi daje możliwość tworzenia statystyk oglądalności storny. Warunkiem działania tych plików jest ich akceptacja obsługiwaną przeglądarkę.
 15. Na stronie wyświetlane są pochodzące z innych serwisów reklamy. Niektóre z tych serwisów mogą używać pliki cookies, czy sygnalizatory, co w momencie wyświetlania ich reklam na stronie spowoduje przesłanie serwisowi reklamowemu informacji zawierającej adres IP użytkownika i inne rzeczy niezbędne do prawidłowego ich funkcjonowania.
 16. Ponadto serwis może wykorzystywać pliki do wyświetlania reklam przez Google DoubleClick, który tworzy takie pliki. Pliki te są używane do prezentowania reklam dopasowanych do zainteresowań użytkownika
 17. Użytkownik może całkowicie wyłączyć pliki cookies w opcjach przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach specjalnie do tego przystosowanych. Wyłączenie tych plików blokuje możliwość zalogowania się do własnego konta.
 18. Statystyki na stronie prowadzone są przez program Google Analytics. Mają one na celu zbieranie danych o sposobie w jakim jest on wykorzystywany jak i o jego popularności. Korzystając ze strony użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics.